Vanhan Rauman Taitajat

Kaksi henkilöä hirsitöissä pihalla. Taustalla harmaa auto, josta ovi auki.

Vanha Rauma on valittu UNESCOn maailmanperintölistalle ainutlaatuisena esimerkkinä säilytetystä, historiallisesta pohjoismaisesta puukaupungista. Maailmanperintökohteeksi hakeutuessaan Rauma on sitoutunut toimimaan siten, että Vanha Rauma säilyy tuleville sukupolville elävänä ja asuttuna, mutta myös kulttuuriperintöarvonsa säilyttäneenä. Tuon lupauksen lunastaminen vaatii erityisosaamista rakennetun ympäristön hoidossa ja säilyttävässä korjausrakentamisessa.

Vanhan Rauman taitajapankin yritykset sitoutuvat maailmanperintöarvojen kunnioittamiseen.

  • Yritys sitoutuu Vanhan Rauman säilyttävän asemaakaavan noudattamiseen, sekä asemakaavasta säädetyssä järjestyksessä myönnettyjen poikkeusten noudattamiseen.
  • Yritys antaa suostumuksensa työnsä dokumentointiin.
  • Yritys antaa suostumuksensa työnsä esittelyyn esimerkiksi korjausrakentamiskeskus Tammelan facebook-sivuilla, erilaisissa tilaisuuksissa ja julkaisuissa siten kuin kiinteistönomistajan kanssa on sovittu, ja liikesalaisuutta vaarantamatta.
  • Yritys sitoutuu osallistumaan Vanhan Rauman rakentamisohjaukseen ja vuorovaikutukseen Rauman kaupungin ja kulttuuriperintöviranomaisten kanssa.
  • Yritys pitää yllä perehtyneisyyttään perinteisten korjausrakentamismateriaalien tuntemuksen ja käytön osalta nykypäivän korjausrakentamisessa.
  • Yritys osallistuu taitajien vuositapaamiseen.
  • Yritys osallistuu asiakaspalautteen käsittelyyn korjausrakentamiskeskus Tammelan kanssa.