Hoito- ja käyttösuunnitelma

Hoito- ja käyttösuunnitelman tarkoituksena on ohjata maailmanperintökohteen suojelua, käyttöä ja kehittämistä. Suunnitelmassa osoitetaan, miten maailmanperintökohteen erityiset yleismaailmalliset arvot (OUV) säilytetään tehokkaasti nykyisille ja tuleville sukupolville.

Vanhan Rauman hoito- ja käyttösuunnitelman ylimmällä tasolla on visio, jonka saavuttamiseksi on määritelty strategiset kehittämistavoitteet. Vision tarkoituksena on osoittaa Vanhan Rauman maailman­perintökohteen tavoitetila vuonna 2025.

”Vanha Rauma on elävä, kansainvälisesti arvostettu ja esimerkillisesti hoidettu maailmanperintökohde, jossa Rauman kaupunki toimii hyvässä yhteistyössä asukkaiden, yrittäjien ja muiden osallisten kanssa.” (Vanhan Rauman visio 2025)

Vanhan Rauman strategiset kehittämistavoitteet ovat:

  • Ajantasainen kaavoitus
  • Elävä Vanha Rauma
  • Hyvin toimiva yhteistyö osallisten kesken
  • Korjausrakentaminen säilyttää maailmanperintöarvot
  • Tutkimus- ja kehittämistoiminta lisää kohteen arvostusta
  • Maailmanperintömatkailu on kestävää
  • Kävely on suotavaa, autoilu sallittua
  • Monimuotoinen luonto
  • Ennaltaehkäisevä paloturvallisuus
  • Varaudutaan ilmastonmuutokseen

Hoito- ja käyttösuunnitelman laadinnasta ja suunnitelman seurannasta vastaa Vanhan Rauman hoitokunta. Hoitokunnan puheenjohtajana on teknisen toimialan toimialajohtaja Tomi Suvanto. Hoitokunnan jäseninä on Rauman kaupungin virkamiehiä sekä edustajat Museovirastosta, ELY-keskuksesta, Satakunnan Museosta, Rauman yrittäjistä ja Vanhan Rauma yhdistyksestä. Hoitokunta kokoontuu tarpeen mukaan 1–2 kertaa vuodessa.