Vanhan Rauman hoitokunta

Vanhan Rauman hoitokunnan ensisijainen tehtävä on Vanhan Rauman hoito- ja käyttösuunnitelman laadinta ja suunnitelman seuranta. Hoito- ja käyttösuunnitelma on maailmanperintökohteille pakollinen dokumentti, jossa kerrotaan muun muassa miten maailmanperintökohteen edustamat yleismaailmalliset erityisarvot on turvattu.

Hoitokunnan tehtävänä on myös Rauman kaupungin eri hallintokuntien ja sidosryhmien välinen tiedonsiirto Vanhan Rauman maailmanperintökohteen ajankohtaisista asioista. Lisäksi hoitokunta järjestää seminaareja ja tarpeen mukaan valmistelee lausuntoja maailmanperintöasioista mm. valtionhallinnon suuntaan. Hoitokunta kokoontuu tarpeen mukaan, noin 4 kertaa vuodessa. Hoitokunnan toimikausi on kaksivuotinen.