Vanha Rauma Säätiö

Vuonna 1976 perustetun Vanha Rauma Säätiön tarkoituksena on toimia Rauman vanhan kaupunginosan kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja sen omaperäisen miljöön säilyttämiseksi.

Säätiöllä on säädekirjan mukaan oikeus antaa lainaksi tai luovuttaa tarvittavaa pääomaa rakenteiden korjaamiseen tai entisöintiin. Säätiön antaessa lainaa, korkotukea tai avustusta kiinnitetään huomiota muun muassa korjausten ja entisöintien kiireellisyysjärjestykseen, kiinteistön omistajan varallisuuteen sekä historialliseen ja kaupunkikuvalliseen arvoon.

Vanha Rauma Säätiön tuella on kunnostettu tai palautettu yli sata Vanhan Rauman porttia ja tehty lainavaroin kunnostustoimia sadoissa kohteissa.

 

Porttien hoito- ja korjausavustus
Säätiön käytännön mukaan porttiavustukset ovat olleet 30% kokonaiskustannuksista.
Avustuksen saaminen edellyttää, että avustuksen hakija on yhteydessä Vanhan Rauman korjausneuvonnasta vastaavaan henkilöön ennen töiden aloittamista ja sopimaan hankkeen toteuttamisen valvonnasta.

 

Muistilista avustuksen hakijalle:

 1. Pyydä korjausneuvoja paikalle. Hän toteaa korjaus- tai uudistamistarpeen ja ohjeistaa avustuskriteerit täyttävät työmenetelmät ja materiaalit.
 2. Portin korjaus tai uudistaminen toteutetaan ohjeistuksen mukaisesti. (ohjeet alla)
 3. Toimita vapaamuotoinen avustushakemus Vanha Rauma Säätiön asiamiehelle. Hakemuksessa tulee käydä ilmi kustannukset.
 4. Pyydä lopuksi korjausneuvoja paikalle tarkastamaan työ. Korjausneuvoja antaa lausunnon Vanha Rauma Säätiölle tehdystä työstä.
 5. Vanha Rauma Säätiön hallitus päättää kokouksessaan avustuksesta ja sen maksatuksesta.

 

 Säätiön porttiavustus ohje

 • Uusittavan portin tulee noudattaa vanhan portin mallia, koon, mittasuhteiden ja värityksen mukaan. Esimerkiksi korkeus, profiilit ja muut yksityiskohdat tulee pysyä samana.
 • Jos portti muuttuu, on luvanvaraisuus varmistettava rakennusvalvonnasta
 • Työt on tehtävä perinteisin tai niitä vastaavin työmenetelmin ja rakenteellisin ratkaisuin ja niissä on käytettävä rakennusajalle ominaisia rakennusmateriaaleja.
 • Puun laatuun tulee kiinnittää erityistä huomiota.
 • Materiaalijäljitelmiä ei tule käyttää.
 • Puun pinta tulee olla sileäksi höylättyä. Höyläys voidaan tehdä koneellisesti, mutta puun pintaan ei saa jäädä aaltoilevaa pintaa.
 • Puutavaran tulee olla suorareunaista. Reunoilta pyöristettyä puutavaraa ei saa käyttää.
 • Jos kiinnitys on tehtävä ruuveilla, tulee ruuvin kannat peittää esimerkiksi puutapeilla.
 • Metalliosat tulisi käsitellä siten, että ne eivät erotu kiiltävinä, esimerkiksi maalaamalla.
 • Maalaus tulee tehdä pellavaöljymaalilla
 • Pohjatöihin tulee kiinnittää erityistä huomiota: Painetta ei tule käyttää puhdistuksessa eikä maalinpoistossa. Maalinpoisto tehdään mekaanisesti kaapimalla tai maalinpoistoainetta apuna käyttäen. Jos on pakottava tarve käyttää vettä pesussa, tulee se tehdä muutoin kuin painepesua käyttäen.
 • Maalausajankohtaan tulee kiinnittää huomiota. Maalausalustan tulee olla täysin kuiva ja sääolosuhteet sopivat; ei maalausta heti sateen jälkeen ei sateella. Ihanteellinen maalausajankohta on kevät ennen juhannusta, juhannuksen jälkeen on otettava huomioon kasteen aiheuttama kosteus.

 

Vapaamuotoinen hakemus tulee sisältää:

 • Hakijan tiedot (nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja pankkitili IBAN-muodossa)
 • Kohteen tiedot (kohteen osoite, lyhyt kuvaus kohteesta ja sen historiasta)
 • Hankkeen tiedot:
  • mitä on tehty (portti; runko/portinlehdet, kunnostettu/uusittu)
  • miten on tehty (esitetään kiinnitykset/liitokset/työstötavat)
  • mitä materiaaleja on käytetty (maalityypit jne)
  • mitä osat on kierrätettyä uusittua jne. (onko vanhat saranat käytetty yms)
 • maksatusta varten kustannukset tulee olla selkeästi eritelty materiaaleihin ja palkkoihin
 • Kuitit tulee säilyttää ja liittää kuiteista kopiot hakemukseen
 • säätiön hallitus käsittelee hakemuksen ja päättää maksatuksesta korjausneuvojan lausunnon perusteella

 

Säätiön hallitukseen kuuluvat:

 • puheenjohtaja Petri Marttinen (Rauman kaupunki), varajäsen Tuomo Grundström (Rauman kaupunki)
 • jäsen Kirsi-Marja Siltavuori-Illmer (Rauman kaupunki), varajäsen Liisa Kurkaa (Rauman kaupunki)
 • jäsen varapj. Marko Nevalainen (Rauman kaupunki), varajäsen Jouko Haavisto (Rauman kaupunki)
 • jäsen Juha Antila (Rauman kiinteistöyhdistys), varajäsen Kalle Aarnio (Nortamo-Seor)
 • jäsen Sirkka Mantere (Rauman ammatillinen paikallisjärjestö), varajäsen Tero Aspola (Rauman Kilta)