Luentosarja rakennusperinnön säilyttämisestä ja Vanhasta Raumasta

LUENTOSARJA: RAKENNUSPERINNÖN SÄILYTTÄMINEN JA VANHA RAUMA

Raumalla on paljon laadukkaita, viihtyisiä ja historiallisesti arvokkaita rakennettuja ympäristöjä. Vanhaan Raumaan ollaan laatimassa uutta asemakaavaa. Tavoitteena on lisätä tietoisuutta ja syventää Vanhaan Raumaan ja kaavauudistukseen sekä yleisesti rakennusperinnön säilyttämiseen liittyvää keskustelua. Myös nykyrakentamisella on opittavaa rakennusperinnöstä. Tilaisuuksien moderaattoreina toimivat arkkitehdit Henri Raitio ja Mervi Tammi Rauman kaupungin kaavoituksesta. Luentosarja järjestään kulttuuritalo Posellissa (Nortamonkatu 12, Rauma) klo 18.00-20.00.

  • RESTAUROINTI – PERIAATTEITA JA KÄYTÄNNÖN KOKEMUKSIA ti 12.2. arkkitehtuurin historian professori emeritus Vilhelm Helander
  • KOKEMUKSIA RESTAUROINNISTA TALON EHDOILLA ti 26.2. sisustusarkkitehti Tauno Tarna
  • PERINTEISET RAKENTEET JA RAKENNUSTEKNIIKAT ti 19.3. puuseppä, arkkitehti Lars-Erik Mattila
  • TÄYDENNYSRAKENTAMINEN ti 26.3. arkkitehtuurin historian professori Olli-Paavo Koponen
  • PAIKAN KOKEMINEN ti 2.4. arkkitehti, TkT Tuija Lind
  • 1900-LUVUN JÄLKIPUOLISKON ARKKITEHTUURIN ARVOT Poselli ti 14.5. Museoviraston yliarkkitehti Sirkka-Liisa Jetsonen